Doelstellingen

Een veilige haven bieden waar kleuters maximale kansen krijgen.
Aandacht voor elke kleuter als individu, voor het hoofd, hart en de handen.
Een warme sfeer waarin alle kleuters samen kunnen groeien en bloeien.
Een klimaat van vriendschap, vertrouwen en waardering, ook naar de ouders toe.
Jezus als inspiratie voor denken en handelen.
Een gezondheidsbeleid waar gezond eten en drinken, hygiëne en voldoende beweging speerpunten zijn.
Geëngageerde leerkrachten die een veelheid aan stimulansen tot zelfstandigheid bieden.
Een zorgteam dat nauw samenwerkt met CLB en andere actoren om brede basiszorg en zorg op maat te bieden, voor zwakkere, gemiddelde én sterkere kleuters.
Met een kleutervolgsysteem monitoren we elk kind vanaf de instapklas om elke kleuter optimale ontwikkelingskansen te bieden.
Aandacht voor leeruitstappen, leerwandelingen en culturele evenementen om samen de wereld te verkennen.
We bieden watergewenning en zwemlessen vanaf de tweede kleuterklas in ons eigen zwembad.
Onze kleuters krijgen essentiële vaardigheden mee om vlot te kunnen starten in het eerste leerjaar.
Kleuters van de derde kleuterklas kunnen naar het eerste leerjaar als ze minimum 220 halve dagen aanwezig zijn gedurende het ganse schooljaar.
Onze kleuters stromen automatisch door naar ons eerste leerjaar. Ouders hoeven hun kind dus niet opnieuw in te schrijven.