Aanmelden en Inschrijven schooljaar 2024-2025

BASISSCHOOL


U hebt een kind in de derde kleuterklas?

De leerlingen van onze derde kleuterklas stromen automatisch door naar ons eerste leerjaar. Ouders van deze kinderen moeten dus niet aanmelden of inschrijven.

U hebt al een kind in onze kleuter- of lagere school?

1. U meldt aan via https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/ tijdens de voorrangsperiode: vanaf woensdag 17 januari 2024 van 09.30 uur tot en met vrijdag 2 februari 2024 tot 17.00 uur.


2. Op 21 februari 2024 ontvangt u een e-mail met bevestiging in het postvak op meldjeaan. De school zal u contacteren. We maken een afspraak om uw kind in te schrijven voor dinsdag 21 maart 2024.

U hebt nu geen kind in onze kleuter- of lagere school?

Wenst u kennis te maken met onze school dan bent u welkom op onze infodag op zaterdag 3 februari 2024. (Kasteelpleinstraat 31, van 10.00 tot 15.00 uur) U kan zich inschrijven voor de infodag voor de kleuterschool of voor de infodag lagere school.

Wenst u uw kind in te schrijven en heeft u geen kind in onze school, dan moet u deze 3 stappen doorlopen:

1. U meldt aan via  https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/  vanaf dinsdag 27 februari 2024 van 9.30 uur tot en met dinsdag 19 maart 2024 tot 17.00 uur. Het tijdstip van aanmelden binnen deze periode speelt geen rol. Om meer kans te hebben op een plaats, noteert u onze school op 1!

2. Op vrijdag 19 april 2024 ontvangt u een e-mail met bevestiging of weigering in het postvak op meldjeaan. De school zal u contactern. We maken een afspraak om uw kind in te schrijven tussen 24 april en 15 mei.

3. U komt de afspraak na en schrijft uw kind in op onze school. Nu is de plaats officieel gegarandeerd!

U hebt de deadlines gemist?

Op dinsdag 23 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen voor die klassen waar er nog een plaatsje is.

Opmerking 1: Alle kinderen geboren in 2022 kunnen aangemeld worden ook al kunnen ze pas op 1 september 2025 effectief naar school.

Opmerking 2: Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang. U kan uw kind dus zonder tijdsdruk aanmelden. U moet uw kind wel aanmelden binnen de aangegeven periodes. Tijdens deze aanmeldingsperiodes kan u ook altijd uw gegevens aanpassen.

SECUNDAIR ONDERWIJS


Kom je naar het eerste jaar?

Op zaterdag 9 maart 2024 organiseren we in onze campus Amerikalei (Amerikalei 32 te Antwerpen) een infodag. De deuren van de school staan open tussen 10.00 uur en 16.00 uur voor een kennismaking met de infrastructuur en de schoolwerking en toelichting door leerlingen en leerkrachten. Een afspraak maken is niet nodig.

Voor het schooljaar 2024-2025 werken alle scholen in Antwerpen met het centraal aanmeldregister Meldjeaan.

Hoe verloopt de inschrijving?

Van maandag 25 maart 2024 (vanaf 9.30 uur) tot vrijdag 19 april 2024 (17 uur) kunnen leerlingen zich aanmelden via https://meldjeaansecundair.antwerpen.be. Het tijdstip van aanmelden binnen deze periode speelt geen rol.

Opgelet: leerlingen van ons zesde leerjaar stromen NIET automatisch door naar het eerste jaar secundair. Ook zij moeten de algemene aanmeldprocedure volgen. Wie  een broer of zus in het secundair onderwijs van onze school heeft, kan dit aanduiden tijdens de aanmeldprocedure en krijgt voorrang.

De criteria die de toewijzing bepalen zijn voorkeur (welke school je op nummer 1 zet bij je voorkeurscholen) en toeval.

De communicatie over de toewijzing gebeurt op woensdag 8 mei 2024 via een e-mail in het postvak op meldjeaan. Met het ticket dat je dan krijgt, kan je je in de toegewezen school inschrijven. Dit moet gebeuren tussen dinsdag 14 mei 2024 en maandag 10 juni 2024. De school contacteert de ouders om een afspraak te maken in deze periode.

Wil je inschrijven in het 2de tot en met 7de jaar?

De inschrijvingen voor basisopties en studierichtingen in het 2de tot en met 7de jaar starten op maandag 22 april om 19.00 uur op de campus Amerikalei (Amerikalei 32, 2000 Antwerpen). Op zaterdag 20 april is er een infomoment op de campus Kasteelpleinstraat (Kasteelpleinstraat 31, 2000 Antwerpen) voor alle studierichtingen in de 2de en 3de graad. Indien je hieraan wil deelnemen, verwachten we jou om 9.45 uur aan het onthaal.

Vanaf dinsdag 23 april gebeuren de inschrijvingen tussen 8.30 uur en 17.00 uur op het onthaal van de vestigingsplaats van de basisoptie of studierichting. Je vindt hieronder een overzicht.
Campus Amerikalei: basisopties 2de jaar, bedrijf en organisatie (2de graad), taal en communicatie (2de graad), organisatie en logistiek (2de graad), bedrijfsorganisatie (3de graad), commerciële organisatie (3de graad), internationale handel en logistiek (3de graad), taal en communicatie (3de graad), onthaal, organisatie en sales (3de graad), kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar).
Campus Kasteelpleinstraat: economische wetenschappen (2de graad), Grieks-Latijn (2de graad), humane wetenschappen (2de graad), Latijn (2de graad), moderne talen (2de graad), natuurwetenschappen (2de graad), bedrijfswetenschappen (2de graad), economie-moderne talen (3de graad), economie-wiskunde (3de graad), Grieks-Latijn (3de graad), Grieks-wiskunde (3de graad), humane wetenschappen (3de graad), Latijn-moderne talen (3de graad), Latijn-wetenschappen (3de graad), Latijn-wiskunde (3de graad), moderne talen (3de graad), moderne talen-wetenschappen (3de graad), wetenschappen-wiskunde (3de graad), bedrijfswetenschappen (3de graad).

In de infobrochures van de 2de en 3de graad staan twee studierichtingen waarvan de inrichting afhankelijk was van een goedkeuring van de Vlaamse Overheid. Die goedkeuring heeft de school niet gekregen. Dat betekent dat de studierichtingen maatschappij-en welzijnswetenschappen (2de graad) en welzijnswetenschappen (3de graad) niet in het studieaanbod zitten voor het schooljaar 2024-2025.