Solidariteitstochten

Onze tochten van 1978 tot nu …

Sinds ’78 stappen we met onze kinderen steeds voor een goed doel. In het begin was dat meestal één project, maar na verloop van tijd werden de projecten uitgebreid over de verschillende werelddelen. In 2002 vierden we onze 25ste tocht, die gepaard ging met een wereldfeest. Vermits toen verscheidene muziekgroepen optraden, werd de tocht verplaatst naar mei om zeker goed weer te hebben.
Vanaf dan werd besloten om de tochten steeds in die periode te laten doorgaan en van naam te veranderen in “solidariteitstocht“. Het opzet ‘minderbedeelden gevarieerde hulp bieden’, bleef wel intact.
Vanaf 2006 wandelen ook de kleuters van de 3de kleuterklas mee (5km) en vanaf 2008 leggen onze andere kleuters een fietsparcours af in de school en brengen via deze weg ook sponsorgeld binnen.

Via kaart en de jaartallen kan u meer info over de tochten afzonderlijk vinden.