Communicatie met de ouders

Ouderbetrokkenheid


Als ouder ondertekent u de engagementsverklaring bij inschrijving van uw kind. Daarmee geeft u aan dat u betrokken zal zijn bij de dynamisch-affectieve, cognitieve en motorische vorderingen van uw kind.
U werkt mee aan ons pedagogisch project en gaat in op onze vraag tot communicatie. Oudercontacten, formeel of informeel, helpen alle partijen vooruit!

Hebt u zelf een vraag?
Neem dan gerust contact op met directie, zorgcoördinatie, secretariaat of klasleerkracht.
Wij helpen u zo vlug mogelijk verder!

Ouderparticipatie


Wij waarderen de input van de ouders sterk en zullen dus soms vragen om uw hulp, expertise of ondersteuning. Samen staan we immers sterker!

Hou de brieven van de klasleerkracht en de maandelijkse nieuwsbrieven graag goed in het oog.