Voor- en naschoolse opvang

Voor informatie betreffende de voor-en naschoolse opvang verwijzen we naar de website van speelkoer: http://www.speelkoer.be