Mère Jeanne

Mère Jeanne
(1824-1907)
Stichteres van de Zusters Dienstmaagden
van de Heilige Harten van Jezus en Maria

Haar geestelijk en materieel erfgoed.

Karl Scheerlinck

Auteur Karl Scheerlinck, kunsthistoricus, is leraar aan en archivaris van het Sint-Lievenscollege Antwerpen. Daarnaast is hij praktijklector van de lerarenopleiding Archeologie en Kunstwetenschap aan de K.U.Leuven.

Inhoudsopgave
Woord vooraf
Inleiding
Hoofdstuk 1
Mère Jeanne en haar levenswerk
1.1. Wilhelmina Telghuis, een vrouw van deze wereld
1.2. Van wees- en washuis tot Franciscus-Xaveriusinstituut en kloostergemeenschap
1.3. Mère Jeanne: een leergierige en scherpzinnige vrouw
1.4. “Haar werken volgen haar!”
Hoofdstuk 2
De Zusters Dienstmaagden van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Een gemeenschap ten dienste van de gemeenschap
2.1. Stichting van de congregatie
2.2. Dagboek van de oorlogsdreiging
2.3. Groei van een actieve congregatie
2.4. Het kloosterleven na de oorlog
2.5. De geloofsgemeenschap vandaag en morgen
2.6. Personalia Zusters Dienstmaagden
Hoofdstuk 3
Van Franciscus Xaverius- over Mère Jeanne-instituut naar Sint-Lievenscollege. Een toekomstgericht onderwijsproject
3.1. Opvoeding en onderwijs: een maatschappelijke roeping
3.2. Opvoeding en onderwijs: een religieuze overtuiging
3.3. Opvoeding en onderwijs: een politieke zaak – de eerste schoolstrijd
3.4. De kleuterschool tot 1982
3.5. De lagere meisjesschool tot 1981
3.6. De handelsschool tot 1998
3.7. Het technisch en beroepsonderwijs van 1998 tot vandaag
3.8. Terugblik – getuigenis van een oud-leerling uit de jaren ’30
3.9. Terugblik – getuigenis van een oud-leerling uit de jaren ’50
3.10. Terugblik – getuigenis van een oud-leerling uit de jaren ’80
3.11. Personalia Mère Jeanne-instituut
Hoofdstuk 4
Een architecturale parel
4.1. De gronden aan de Tabakvest
4.2. Archeologische vondsten onder de speelplaats. Jonge soldaten begraven in de Gasthuisbeemden?
4.3. Bouwen en verbouwen tot 1945
4.4. De voorgevel: verrassend en statig in neorenaissance
4.5. De kapel: luisterrijke neogotiek
4.6. Kunst in de kapel
4.7. Heropbouwen en verbouwen na 1945: gematigd modernisme
4.8. Toekomst voor schoolgebouwen, kapel en kunstwerken
Hoofdstuk 5
Een woonproject dat school maakt. Het boek ‘Genesis’ van de nieuwe Mère Jeanne
5.1. In den beginne was…
5.2. De oerknal
5.3. De schepping
5.4. De tuin van Eden
5.5. Het aards paradijs
5.6. … het woord

Technische fiche
24 x 20 cm, vierkleurendruk, 184 pagina’s, 220 illustraties.
Auteur: Karl Scheerlinck
Uitgave: Zusters Dienstmaagden, Antwerpen

Praktisch

Bestellen?