Het geschiedenisboek

Verhaal van een Vlaams college in Antwerpen

75 jaar geleden opende het Sint-Lievenscollege zijn deuren. Lieven Gevaert had er een belangrijk deel van zijn kapitaal in geïnvesteerd. Het college moest een eliteschool worden en bewijzen dat een volledig Nederlandstalige school met de beste colleges van het land kon wedijveren. Hoogopgeleide leraren pasten vernieuwende didactische methodes toe. De afgestudeerden moesten de sociaal-economische en culturele achterstand van Vlaanderen wegwerken.

Het geschiedenisboek brengt het verhaal van directeurs en leraren die voor een familiale sfeer zorgden in de school. Het schetst een tijdsbeeld hoe ‘Vlaamse, katholieke en voorname’ jongens vol overtuiging meewerkten om de idealen van de stichters te realiseren. Delicate onderwerpen zoals de rol van het college tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Repressie werden niet gemeden.

Na de oorlog barstte het college uit zijn voegen. De jaren ’50 en ’60 waren decennia van groei. Tegelijkertijd kwamen er scheuren in de ideologische fundamenten van Sint-Lievens. In 1970 stond niet iedereen nog achter de Vlaamse en katholieke uitgangspunten. De maatschappelijke verschuivingen in Vlaanderen werden zichtbaar in de school. De ambitie om toonaangevend en vernieuwend te zijn, bleef bestaan. De invoering van het VSO leidde tot felle discussies en een bezinning over de rol van de school in de maatschappij. De fusies mondden uit in schaalvergroting die niet ten koste mocht gaan van de familiale sfeer. Leraressen en meisjes vervrouwelijkten het mannenbastion.

De verhalen van scouts en KSA, van toneel en sport, van het Sint-Lievenskoor, Leerlingenraad, … en van zovele andere zaken werden in dat grote verhaal verweven.

Interviews en archiefonderzoek brachten nieuwe informatie aan het licht die de jubileumboeken van 1980 en 1990 op belangrijke punten aanvult. Het geschiedenisboek eindigt pas in 2005. Zeer recente gebeurtenissen kregen al een toelichting.

Iedereen die een band heeft met het Sint-Lievenscollege zal zich herkennen in het verhaal en misschien ook in één van de talrijke illustraties. De mentaliteitsgeschiedenis van Vlaanderen en de geschiedenis van het Vlaams onderwijs weerspiegelen zich in de historiek van het college. Sint-Lievens heeft op dat vlak de geschiedenis niet gevolgd, maar het heeft de geschiedenis mee vorm gegeven. Misschien klinkt dat wat pretentieus, maar eigenzinnigheid is ons nooit vreemd geweest.

Auteur: Luc Van den Broeck e.a. – 256 pagina’s – 250 illustraties – 24 x 20 cm – twee kleuren –

bestellen?