Organogram Bestuursorgaan

BRYNAERT Peter

CHARLIER Evan

DE VOCHT Corinne*

LAUWEREYSSENS Mark, voorzitter

LOMMAERT Jo

SCHAERLAEKENS Tom*

SCHOUKENS Paul

SELS Luc

TALHAOUI Safora

THIJS Jan*

VAN DE KELFT Erik

VAN DER MUSSELE Eric

VANGILBERGEN Catherine

* Lid van het Directiecomité

Johan Wagemans, adviserend lid