Geschiedenis

LIEVER SINT-LIEVENS!

Het Sint-Lievenscollege is in 1930 opgericht naar het inzicht en door de inzet van Lieven Gevaert, een industrieel met oog voor sociale en Vlaamse noden. Het Antwerpse Sint-Lievenscollege is een van de eerste volledig vernederlandste katholieke scholen in Vlaanderen. Een groep vooraanstaande en progressieve Vlaamse intellectuelen, aangevoerd door Lieven Gevaert (1868-1935) nam het spraakmakende initiatief tot de oprichting. De Antwerpse industrieel stelde privékapitaal ter beschikking voor de opbouw en de functionele inrichting.

 

De handelsschool Mère Jeanne ontstond in 1866 onder impuls van Wilhelmina Telghuis, een vrouw die zich haar hele leven inzette voor wezen en jonge meisjes door hun een degelijke opvoeding en opleiding te geven. In september 2006 verhuisde de afdeling kantoor/verkoop naar de nieuwe campus op de Amerikalei.

 

Het Instituut Onze-Lieve-Vrouw aan de Amerikalei werd in 1885 geopend door de congregatie van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw. Het doel van de congregatie was het gratis onderricht aan de arme kinderen. Vanaf 2002 zitten hier de leerlingen van de middenschool.

 

 

Uit de fusie van deze drie scholen ontstond het huidige Sint-Lievenscollege.

 

De krachtlijnen “Katholiek, Vlaams en Sociaal”  vormen ook nu nog de kern van ons opvoedingsproject.

 

Het Sint-Lievenscollege heeft een lange traditie van belangstelling voor de Vlaamse eigenheid en de Westerse cultuur. Volksverbondenheid is voor de school een opgave in denken en doen.

 

Het Sint-Lievenscollege heeft, door zijn streven naar evenwicht in de opleiding, van de vernieuwing een “deugd” gemaakt en een beleid uitgebouwd dat gericht is op een gedegen geestelijke ontwikkeling en op voornaamheid.

 

Het Sint-Lievenscollege kent een grote openheid tussen leerkrachten en leerlingen. Die openheid ervaren jongeren als een vrijheid om zichzelf te zijn temidden van anderen, zodat ze hun groeiende verantwoordelijkheid makkelijk zelf kunnen nemen.

 

Het Sint-Lievenscollege wil een gemeenschap zijn van leerlingen en leerkrachten, van directie, ouders en oud-leerlingen, zowel van de campus Amerikalei, als van de campus Kasteelpleinstraat.

 

Een familiale band, waarin naast respect ook plaats is voor genegenheid en gezelligheid, kenmerkt de school.

 

Het Sint-Lievenscollege maakt deel uit van de scholengemeenschap Lieven Gevaert.