Organogram Directie & coördinatie

Basisonderwijs

Directie

Charlotte De Group en Monique Lescouhier
Directeurs basisonderwijs – kleuterschool

charlotte.degroup@slca.be en monique.lescouhier@slca.be
directie.kleuters@slca.be

Dirk Raijmaekers
Directeur basisonderwijs – lagere school
dirk.raijmaekers@slca.be
directie.lager@slca.be

 

Coördinatie

Nina De Baets

Zorgcoördinator – lagere school
nina.debaets@slca.be

Carmen de Muyer

Zorgcoördinator – kleuterschool
carmen.demuyer@slca.be

Sofie Vanderstede

Beleidsondersteuner – lagere school
sofie.vanderstede@slca.be

Dirk Thoné en Dayana Parijs del Toro

Pedagogisch ICT-coördinator basisschool
dirk.thone@slca.be en dayana.parijs@slca.be

 

Secundair onderwijs 

Directie

 Filip Preckler
Algemeen directeur – Directeur campus Amerikalei
filip.preckler@slca.be

campusamerikalei@slca.be

Martine Van Peteghem
Directeur campus Kasteelpleinstraat
martine.vanpeteghem@slca.be

campuskasteelpleinstraat@slca.be

Coördinatie

Dries Cautereels
Leerlingenbegeleider campus Amerikalei
dries.cautereels@slca.be

 Katrien De Cock
Leerlingenbegeleider campus Kasteelpleinstraat
katrien.decock@slca.be

Ellen De Ryck
Leerlingenbegeleider campus Kasteelpleinstraat
ellen.deryck@slca.be

Sylvie Kuijpers
Coördinator/leerlingenbegeleider campus Amerikalei
sylvie.kuijpers@slca.be

Dirk Magis
Prefect campus Kasteelpleinstraat
dirk.magis@slca.be

Robin Nelis

Coördinator campus Kasteelpleinstraat
robin.nelis@slca.be

Jessica Peeters
Prefect campus Amerikalei
jessica.peeters@slca.be

Shari boulanger en Thomas Quintiens

Pedagogisch ICT-coördinatoren
shari.boulanger@slca.be & thomas.quintiens@slca.be

 

Basis & secundair onderwijs

Directie

Koen Huyck
Directeur logistiek
koen.huyck@slca.be 

Paul Van Hoey
Financieel en administratief directeur
paul.vanhoey@slca.be

 

Coördinatie

Kris Versweyveld
Logistiek coördinator

kris.versweyveld@slca.be

Joris Dinet
Technisch ICT-Coördinator
joris.dinet@slca.be