Praktisch

LEERBOEKEN

 Voor elke klas bestaat er een gedetailleerde boekenlijst die o.a. online beschikbaar is voor leerlingen en ouders.

Naast de boeken die voorkomen op de boekenlijst moeten de schoolagenda en enkele cursussen aangeschaft worden via de school. De medewerkers van het leerlingenbureau regelen de aan- en verkoop.

SCHOOLREKENING

 De kosten van bepaalde activiteiten en diensten worden aangerekend aan de ouders (zie bijlage schoolreglement). Dat gebeurt met een schoolrekening op het einde van elk trimester. De ouders krijgen een gedetailleerd overzicht van de kosten en betalen per domiciliëring of overschrijving. De studiereizen moeten apart betaald worden en schoolboeken worden betaald bij afhaling.

EVALUATIE

Ouders en leerlingen krijgen op verscheidene manieren informatie over de studieresultaten:

online;

rapport dagelijks werk: brengt 4 keer per jaar de cijfers samen;

trimesterrapport: geeft een trimesteroverzicht met cijfers voor alle vakken.

INFO EN CONTACT

Aan het eind van elk trimester is er een oudercontact waar ouders niet alleen de klassenleraren en de vakleraren kunnen spreken, maar ook de leerlingbegeleider, de prefect, de directeur en de CLB-medewerker.

Ouders kunnen de school steeds contacteren tijdens de kantooruren (van 8.00 uur tot 17.00 uur; op woensdag tot 16.00 uur) of per e-mail.

 

De school maakt gebruik van Smartschool voor het beheer van de leerlingendossiers, de puntenboeken en rapporten. Daarnaast is het een communicatieplatform voor leerlingen, ouders en leerkrachten met een kalender en een elektronische agenda. Leerlingen  vinden in de elektronische leeromgeving extra lesmateriaal, oefeningen en interessante links bij heel wat vakken.

Leerlingen, ouders en leerkrachten krijgen elk een persoonlijke login waarmee ze Smartschool kunnen raadplegen.

BEREIKBAARHEID


In de buurt van de school geldt betaald parkeren. Bovendien zijn de plaatsen beperkt. Parkeren kan wel gratis en vlot op de Gedempte Zuiderdokken op 15 minuten wandelafstand van de school.
Beide schoolcampussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer:

 

KLEDING

We verwachten van de leerlingen een correct gedrag en een verzorgd taalgebruik.

 • Er is geen schoolkleding voorgeschreven, maar het uiterlijk moet verzorgd zijn. Het dragen van uitdagende of opzichtige kledingstukken is niet toegestaan.
 • Alle kledingstukken moeten van naam of initialen voorzien worden.

– De lessen lichamelijke opvoeding bestaan uit gymnastiek en sportinitiatie, waaronder ook zwemmen op campus Kasteelpleinstraat.

De leerlingen hebben er het volgende voor nodig:

 • een witte T-shirt, een zwarte of donkerblauwe sportbroek en sportschoenen (voor zowel binnen als buiten);
 • een zwemslip (geen bermuda) voor de jongens;
 • een badpak voor de meisjes;
 • een badmuts;
 • eventueel een zwembrilletje.

VERLOOP VAN EEN SCHOOLDAG

Woensdagmiddag is een vrije middag. Sommige klassen hebben een extra lesuur; dat valt op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. De leerlingen van het 7de specialisatiejaar hebben op woensdag een hele dag stage. Hun vrije middag valt op vrijdag.

De receptie is open van 8.00 tot 17.00 uur. Hier zorgt men voor het onthaal en worden telefonische oproepen beantwoord. Je kan er ook terecht voor het aankopen of het bestellen van een aantal zaken.

De ouders kiezen of hun kind tijdens de middagpauze (50’) in de school blijft of naar huis gaat. Toestemming om de school te verlaten, wordt alleen gegeven aan leerlingen die in de nabijheid van de school wonen en thuis gaan eten. De middagpauze kunnen de leerlingen doorbrengen in de cafetaria of op de speelplaats.

In de cafetaria lunchen de leerlingen. De meeste leerlingen brengen hun lunchpakket van thuis mee. Op school kunnen ze broodjes bestellen. In de cafetaria zijn soep, (spuit)water, thee en fruityoghurt verkrijgbaar. Afrekenen gebeurt door middel van een drankkaart.

Leerlingen van de 3de graad kunnen tijdens de middagpauze  buiten de school gaan eten.

BEGELEIDING

Leerlingen die een probleem hebben met de leerstof van een vak, kunnen in eerste instantie terecht bij de vakleraar voor extra uitleg of eventueel een remediëringsaanbod. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan een handelingsplan afgesproken worden.

Daarnaast zijn er nog verschillende mensen die klaar staan om leerlingen te helpen bij allerlei andere problemen.

De leerlingen kunnen terecht bij de leerlingbegeleider voor studiebegeleiding (bv. leren leren) of wanneer zij persoonlijke of sociale problemen hebben.

Op de school is op regelmatige tijdstippen een medewerker aanwezig van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Leerlingen en ouders kunnen te allen tijde met vragen bij het CLB terecht.

De prefect zorgt voor de aanpak van disciplineproblemen, bemiddelt bij conflicten en ziet erop toe dat het schoolreglement wordt nageleefd.

De medewerkers van het leerlingenbureau zorgen voor:

 • het onthaal;
 • de pedagogische administratie: zij controleren de aanwezigheid van de leerlingen en helpen kleine problemen oplossen;
 • de dagelijkse organisatie: zij houden toezicht en zorgen mee voor het rustige verloop van een lesdag;
 • de dienstverlening: zij helpen zieke leerlingen, verzamelen gevonden voorwerpen, delen berichten mee in de klas en staan tijdens de schooldag klaar voor de leerlingen.

KLASDAGEN

Alle klassen gaan in de loop van schooljaar op klasdagen. De voornaamste bedoeling is de klassfeer te bevorderen en te zorgen dat alle leerlingen elkaar beter leren kennen. Het is een unieke gelegenheid om vakoverschrijdende eindtermen als milieueducatie en sociale vaardigheden op een vlotte en aangename wijze te integreren.

De klasdagen worden georganiseerd en begeleid door leerkrachten die de leerlingen kennen, in bijna alle gevallen is ook de klassenleraar doorlopend aanwezig.

 EXTRA

 De leerlingen kunnen deelnemen aan sportactiviteiten vóór of na schooltijd: Olicsa (basketbalvereniging) of zwemclub.

Wie wil kan aan allerlei buitenschoolse sportevenementen deelnemen in afspraak met de leraren L.O.