Tweede jaar

In het tweede jaar van de A-stroom blijft de algemene vorming een groot en belangrijk deel uitmaken van het lestijdenpakket (25 of 27 uren). Daarnaast kunnen leerlingen bepaalde klemtonen leggen in de volgende basisopties.

Handel

Specifieke vakken: 2 uur dactylografie en 3 uur handel

Naast een stevig pakket algemene vorming krijgen de leerlingen 2 uren klaviervaardigheid in het ICT-lokaal en 3 uren Handel. In dit vak leren ze de activiteiten van een kleine handelszaak kennen met de bijhorende documenten.

Handel is een erg theoretische optie die voorbereidt op de TSO-studierichtingen Handel en Handel-Talen.

Latijn

Specifiek vak: 5 uur Latijn

In dit vak wordt naast een verdere kennismaking met de antieke cultuur werk gemaakt van de verwerving van de Latijnse grammatica en woordenschat.

De basis voor deze taalstudie wordt gevormd door vereenvoudigde voorbeelden uit de klassieke Latijnse literatuur. De leerlingen worden hiermee voorbereid op de lectuur van authentieke teksten.

Deze optie bereidt voor op alle ASO-richtingen met uitzondering van Grieks-Latijn.

Grieks-Latijn

Specifieke vakken: 5 uur Latijn en 3 uur Grieks

Naast Latijn (zie hoger) krijgen de leerlingen ook het vak Grieks. In dit vak wordt een begin gemaakt met de taalstudie (grammatica en vocabularium) van het Oudgrieks. De leerlingen krijgen ook een ruimere blik op de antieke cultuur. In vergelijking met de strikte, logische regels van de Latijnse grammatica maakt de studie van het Grieks de leerlingen gevoelig voor detail en nuancering in de verwoording van gedachten.
Deze optie bereidt voor op alle ASO-richtingen.

Moderne Wetenschappen

Specifieke vakken: 2 uur SEI (socio-economische initiatie) en 3 uurwetenschappelijk werk.

Tijdens de lessen SEI komen de leerlingen in contact met het economisch aspect van onze samenleving, bijvoorbeeld door een kennismaking met spaarvormen en betalingsmiddelen. Ook humane wetenschappen komen hier aan bod door de studie van onderwerpen die aanleunen bij gedrags– en cultuurwetenschappen zoals reclame en de politieke structuur van ons land.

Tijdens de lessen wetenschappelijk werk laten we de leerlingen kennis maken met onderwerpen uit de fysica. Leerlingen voeren tijdens deze lessen experimenten uit die hen een inzicht bijbrengen in onderwerpen als krachten, elektriciteit, massadichtheid, licht en kleur… . Deze optie bereidt voor op alle ASO-richtingen zonder Latijn.

Techniek Wetenschappen

Specifiek vak: 5 uur initiatie wetenschappen

De leerlingen krijgen een doorgedreven initiatie in de wetenschappelijke werkmethode en een ruim aanbod aan wetenschappelijke onderwerpen. Zij experimenteren vooral zelf met onderwerpen die behoren tot het domein van de fysica, chemie en biologie. Zij bestuderen onderwerpen zoals: werken met de microscoop, scheiden van mengsels, determineren van planten en dieren, elektriciteit, massadichtheid, duurzame leefomgeving … .
Deze optie bereidt voor op alle ASO-richtingen zonder Latijn.

 

In de B-stroom bereiden de leerlingen zich voor op het beroepsonderwijs.

Kantoor-Verkoop (BVL)

Specifieke vakken: 2 uur dactylografie, 2 uur handel, 2 uur gezinstechnieken, 5 uur voeding

Kantoor-Verkoop is het beroepsvoorbereidende leerjaar.

Naast het beroepenveld Kantoor-Verkoop met specifieke vakken dactylografie en handel maken de leerlingen ook kennis met het beroepenveld Voeding-Verzorging in de vakken gezinstechnieken en voeding. Dat laatste vak bevat ook 3 uren praktijk in de kookklas.

Dit lessenpakket bereidt voor op de BSO-richtingen Kantoor,  Verkoop, Voeding en Verzorging.