Praktisch

 Bij de aanvang van het schooljaar is er voor het eerste jaar een onthaalperiode die tot doel heeft de leerlingen vlug vertrouwd te maken met de school en haar omgeving.

LEERBOEKEN

Voor elke klas bestaat er een gedetailleerde boekenlijst die beschikbaar is voor leerlingen en ouders. Naast de boeken die voorkomen op de boekenlijst moeten de schoolagenda en enkele cursussen aangeschaft worden via de school. De medewerkers van het leerlingenbureau regelen de aan- en verkoop, met onder andere een verkoop van tweedehandse boeken. In het eerste jaar kan een basispakket schoolspullen aangekocht worden.

SCHOOLREKENING

De kosten van bepaalde activiteiten en diensten worden aangerekend aan de ouders (zie bijlage schoolreglement). Dat gebeurt met een schoolrekening op het einde van elk trimester. De ouders krijgen een gedetailleerd overzicht van de kosten en betalen per domiciliëring of overschrijving. De klasdagen moeten apart betaald worden en schoolboeken worden betaald bij afhaling.

EVALUATIE

Ouders en leerlingen krijgen op verscheidene manieren informatie over de studieresultaten:

online (op elk moment via een inlog bij Smartschool);

rapport Dagelijks Werk: brengt 4 keer per jaar de cijfers samen;

trimesterrapport: geeft een trimesteroverzicht met cijfers voor alle vakken. Bij vakken met Dagelijks Werk én Proefwerk wordt ook het proefwerkcijfer vermeld. Voor het eindresultaat wordt er met beide elementen voor 50% rekening gehouden.

INFO EN CONTACT

Voor de ouders van de leerlingen van het eerste jaar is er een kennismakingsouderavond begin september. Half oktober is er een oudercontact bij de klassenleraar. Voor de leerlingen van het eerste jaar kunnen ouders zelf een afspraak maken; voor de leerlingen van het tweede jaar gebeurt dat enkel op uitnodiging van de school. Aan het eind van elk trimester is er een oudercontact waar ouders niet alleen de klassenleraren en de vakleerkrachten kunnen spreken, maar ook de leerlingbegeleider, de prefect, de directeur en de CLB-medewerker. Ouders kunnen de school steeds contacteren tijdens de kantooruren (van 8.00 uur tot 17.15 uur; op woensdag tot 16.00 uur) of per e-mail.

SMARTSCHOOL

De school maakt gebruik van Smartschool voor het beheer van de leerlingendossiers, de puntenboeken en rapporten. Daarnaast is het een communicatieplatform voor leerlingen, ouders en leerkrachten met een kalender en een elektronische agenda. Leerlingen  vinden in de elektronische leeromgeving extra lesmateriaal, oefeningen en interessante links bij heel wat vakken.

Leerlingen, ouders en leerkrachten krijgen elk een persoonlijke login waarmee ze Smartschool kunnen raadplegen

BEREIKBAARHEID

In de buurt van de school geldt betaald parkeren. Bovendien zijn de plaatsen beperkt. Parkeren kan wel gratis en vlot op de Gedempte Zuiderdokken op 15 minuten wandelafstand van de school.
Beide schoolcampussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer:

HET SCHOOLLEVEN

KLEDING

We verwachten van de leerlingen een correct gedrag en een verzorgd taalgebruik.

 • Er is geen schoolkleding voorgeschreven, maar het uiterlijk moet verzorgd zijn. Het dragen van uitdagende of opzichtige kledingstukken is niet toegestaan.
 • Alle kledingstukken moeten van naam of initialen voorzien worden.
 • De lessen lichamelijke opvoeding bestaan uit gymnastiek en sportinitiatie, waaronder ook zwemmen op campus Kasteelpleinstraat.
  • De leerlingen hebben er het volgende voor nodig:
   • een witte T-shirt, een zwarte of donkerblauwe sportbroek en sportschoenen
   • een zwemslip (geen bermuda) voor de jongens
   • een badpak voor de meisjes
   • een badmuts;
   • eventueel een zwembrilletje.

 

VERLOOP VAN EEN SCHOOLDAG

 Woensdagmiddag is een vrije middag. Leerlingen van het 2e jaar BVL hebben 2 maal per week een extra lesuur; dat valt op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag.

DE RECEPTIE

De receptie is open van 8.00 uur tot 17.15 uur. Hier zorgt men voor het onthaal en worden telefonische oproepen beantwoord. Je kan er ook terecht voor het aankopen of het bestellen van een aantal zaken.

DE MIDDAGPAUZE

De ouders kiezen of hun kind tijdens de middagpauze (50’) in de school blijft of naar huis gaat. Toestemming om de school te verlaten, wordt alleen gegeven aan leerlingen die in de nabijheid van de school wonen en thuis gaan eten. De middagpauze kunnen de leerlingen doorbrengen in de cafetaria, op de speelplaats of in de bibliotheek.

In de cafetaria lunchen de leerlingen. De meeste leerlingen brengen hun lunchpakket van thuis mee. Op school kunnen ze broodjes bestellen. In de cafetaria zijn water, soep en kleine versnaperingen verkrijgbaar. Afrekenen gebeurt door middel van een drankkaart. Water is gratis beschikbaar.

BEGELEIDING

Leerlingen die een probleem hebben met de leerstof van een vak, kunnen in eerste instantie terecht bij de vakleerkracht voor extra uitleg of eventueel een remediëringsaanbod.

Specifiek voor Frans en wiskunde worden ook remediëringslessen ingericht. Deze inhaallessen zijn bedoeld voor leerlingen die bij het begin van het schooljaar een achterstand blijken te hebben en voor leerlingen die in de loop van het schooljaar een achterstand oplopen.

De begeleide avondstudie maakt deel uit van onze aanpak ‘leren leren’. Tijdens de avondstudie kunnen leerlingen beroep doen op de hulp van vakleerkrachten Frans, Nederlands en wiskunde; dit zowel wat lesinhoud als studiemethodiek betreft. De begeleiding heeft ook aandacht voor het efficiënt plannen van schoolwerk op korte en lange termijn. De leerlingen worden aangespoord om vooruit te denken en voldoende studiemateriaal bij zich te hebben om schoolwerk te doen dat niet meteen voor morgen is.

De avondstudie vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag van 15.45 uur tot 17.00 uur. Inschrijven gebeurt voor een periode. Er zijn 4 periodes in een schooljaar. Wie inschrijft, is ook steeds aanwezig.

Voor de studie wordt een beperkte kostenbijdrage gevraagd.

Voor leerlingen met een leerstoornis (bv. dyslexie, dyscalculie,…) kan een begeleidingsplan afgesproken worden.

Daarnaast zijn er nog verschillende mensen die klaar staan om leerlingen te helpen bij allerlei andere problemen.

 • De leerlingen kunnen terecht bij de leerlingbegeleider voor studiebegeleiding (bv. leren leren) wanneer de hulp van de vakleerkracht of deelname aan de avondstudie ontoereikend blijken. Ook bij persoonlijke of sociale problemen kunnen leerlingen de leerlingbegeleider contacteren.
 • Op de school is op regelmatige tijdstippen een medewerker aanwezig van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Leerlingen en ouders kunnen altijd met vragen bij het CLB terecht.
 • De prefect zorgt voor de aanpak van disciplineproblemen, bemiddelt bij conflicten en ziet erop toe dat het schoolreglement wordt nageleefd.
 • De medewerkers van het leerlingenbureau zorgen voor:
  •  het onthaal;
  • de pedagogische administratie: zij controleren de aanwezigheid van de leerlingen en helpen kleine problemen oplossen;
  • de dagelijkse organisatie: zij houden toezicht en zorgen mee voor het rustige verloop van een lesdag;
  • de dienstverlening: zij helpen zieke leerlingen, verzamelen gevonden voorwerpen, delen berichten mee in de klas en staan tijdens de schooldag klaar voor de leerlingen.

KLASDAGEN

Alle klassen van het eerste jaar gaan op donderdag 13 en vrijdag 14 september op klasdagen naar De Panne. De voornaamste bedoeling is de klassfeer te bevorderen en te zorgen dat alle leerlingen elkaar beter leren kennen. Tevens is het een unieke gelegenheid om vakoverschrijdende eindtermen als milieueducatie en sociale vaardigheden op een vlotte en aangename wijze te integreren.

Op het programma staan naast diverse sporten ook activiteiten die aansluiten bij de lessen. Heel wat aspecten die “te velde” aan bod komen, worden achteraf in de lessen verwerkt.

De klasdagen worden georganiseerd en begeleid door leerkrachten die de leerlingen kennen, in bijna alle gevallen is ook de klassenleraar doorlopend aanwezig.

EXTRA

De leerlingen kunnen deelnemen aan sportactiviteiten vóór of na schooltijd: Olicsa (basketbalvereniging) en de zwemclub.

De vrijwilligers kunnen aan allerlei buitenschoolse sportevenementen deelnemen in afspraak met de leraren L.O.

De schoolbibliotheek is toegankelijk voor alle leerlingen. Deze bibliotheek bestaat uit twee delen:

 • een leeszaal met werken die je ter plaatse kunt raadplegen;
 • een uitleengedeelte