Eerste jaar

Wie de keuze Latijn maakt, krijgt gedurende 4 lesuren per week het vak klassieke studiën. Daarin komen buiten Latijn ook antieke cultuur en in het tweede trimester enkele lessen Grieks aan bod.

De leerlingen moeten de leerstof voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde wel met het minimum aantal uren kunnen verwerken.
Deze keuze bereidt voor op studierichtingen met Latijn (en Grieks), maar laat ook andere studierichtingen open.

Xanten

Wie Moderne Wetenschappen kiest, krijgt meer tijd om de leerstof voor de vakken Nederlands, Frans en wiskunde te verwerken.
Het is een algemeen vormende optie die voorbereidt op ASO-studierichtingen zonder Latijn of Grieks.

Het 1ste leerjaar B is een klas voor leerlingen die geen getuigschrift behaalden in het basisonderwijs. De leerlingen bereiden er zich voor op het beroepsonderwijs of op een overstap naar het 1ste leerjaar A.
In het 1ste leerjaar B wordt door een andere aanpak en een kleinere klasgroep een intensievere begeleiding mogelijk met als doel succeservaring bij de leerlingen.