Derde graad

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP

 Vanaf de 3de graad moet je kiezen voor de studierichting Kantoor of de studierichting Verkoop.

In de 3de graad Kantoor worden de competenties van een administratief medewerker verder uitgebouwd. Je verwerft deze competenties op zelfstandige wijze in professionele situaties. Daarnaast heb je twee keuzemodules:  logistiek medewerker of medewerker klantendienst.

In de 3de graad Verkoop worden de competenties van een retailmedewerker verder uitgebouwd. Ook hier verwerf je deze competenties op zelfstandige wijze in professionele situaties. Daarnaast heb je drie keuzemodules: logistiek medewerker, medewerker klantendienst of visual merchandising.

Inhouden van de basismodules:

-als administratief medewerker (Kantoor) sta je in voor:

 • het onthaal;
 • het bedienen van de telefoon;
 • het verwerken van de post; het bijhouden van de agenda;
 • het archiveren;
 • de correspondentie;
 • het uitvoeren van ondersteunende administratieve taken;
 • uitvoerende taken in de aankoopadministratie, verkoopadministratie en boekhouding;
 • het ondersteunen van vergaderingen. Bij de verwerking van de informatie is een zeer diepgaande ICT-vorming belangrijk.

-als retailmedewerker (Verkoop):

 • werk je zowel in de detailhandel als in het grootwinkelbedrijf en dit zowel in de food- als non-foodsector;
 • heb je te maken met allerlei aspecten van het verkoopvak;
 • staat het contact met de klant voorop, zowel bij het voeren van het verkoopgesprek als bij de financiële afhandeling; besteed je ook een deel van je tijd aan de aantrekkelijke presentatie van artikelen;
 • sta je ook in voor het ontvangen en opslaan van de goederen. Voor het verwerken van de informatie maak je eveneens gebruik van een ver doorgedreven ICT-kennis.

Inhouden van de keuzemodules:

– als logistiek medewerker sta je in voor de goederen- en bijhorende documentenstroom binnen het bedrijf. :

 • goederen ontvangen en laden;
 • goederen in- en uitpakken, sorteren en controleren, verzendklaar maken, verplaatsen en opslaan;
 • goederen  tellen, scannen en registreren en de bijhorende documenten controleren en invullen;
 • instaan voor de bijhorende administratie.

– als medewerker klantendienst verzorg je de klantenservice binnen een bedrijf.
Je hebt volgend takenpakket:

 • boodschappen van klanten telefonisch of per mail beantwoorden (klachten, informatie, …);
 • klanten telefonisch of per mail contacteren;
 • bij het klantencontact de klant te woord staan en gelijktijdig  info opzoeken en klantgegevens aanvullen en wijzigen; zorgen voor correcte informatieverstrekking en gegevensverzameling.

-als visual merchandiser: ben je zowel commercieel als creatief ingesteld;

 • kan je zowel zelfstandig als in team werken en richtlijnen van een bedrijf toepassen;
 • kan je op een inspirerende en commerciële manier producten presenteren zowel in de winkelruimte als in de etalage.

Hoe verloopt de vorming in de 3de graad?

Meer nog dan in de 2de graad ligt de nadruk op praktijk. Je leert al doende de vereiste competenties verwerven in de lessen en tijdens de stage op een externe werkplek.

In het 5de jaar heb je 4 uur stage. Dit komt overeen met één halve dag per week. In het 6de jaar loopt de stage op tot 7 uur, wat overeenkomt met één dag per week. De inhoud van de stage sluit aan bij je basismodule (administratief medewerker of retailmedewerker).

Voor de keuzemodule (logistiek medewerker, medewerker klantendienst of visual merchandiser) is er in het 6de jaar ook een blokstage van twee weken aan het eind van het tweede trimester.

De stages bieden je de gelegenheid om je verworven kennis in de praktijk om te zetten. Zo ontstaat een wisselwerking tussen leren en werken.

De Geïntegreerde Proef (GIP) is een zelfstandig werk over het stagebedrijf in het 6de jaar.