Praktisch

PRAKTISCHE INFO

LEERBOEKEN

Voor elke studierichting bestaat er een gedetailleerde boekenlijst die o.a. online beschikbaar is voor leerlingen en ouders.

Naast de boeken die voorkomen op de boekenlijst moeten de schoolagenda en enkele cursussen aangeschaft worden via de school. De medewerkers van het leerlingenbureau regelen de aan- en verkoop (met onder andere een verkoop van tweedehandse boeken).

SCHOOLREKENING

De kosten van bepaalde activiteiten en diensten worden aangerekend aan de ouders. Dat gebeurt met een schoolrekening op het einde van elk trimester. De ouders krijgen een gedetailleerd overzicht van de kosten en betalen per domiciliëring of overschrijving. De klasdagen moeten apart betaald worden en schoolboeken worden betaald bij afhaling.

EVALUATIE

Ouders en leerlingen krijgen op verscheidene manieren informatie over de studieresultaten:

  • online (op elk moment via een inlog bij Smartschool)
  • rapport dagelijks werk: brengt 4 keer per jaar de waardecijfers samen;
  • trimesterrapport: geeft een overzicht met cijfers voor permanente evaluatie of dagelijks werk en proefwerken. In dit laatste geval wordt er voor het eindresultaat voor 40% rekening gehouden met de resultaten van dagelijks werk en voor 60% met de resultaten van de proefwerken.

In de derde graad is er een semestersysteem. Dat houdt in dat er twee proefwerkenreeksen zijn: in december en in juni.

INFO EN CONTACT

Aan het eind van elk trimester is er een oudercontact waar ouders niet alleen de klassenleraren en de vakleraren kunnen spreken, maar ook de leerlingbegeleider, de prefect, de directeur en de CLB-medewerker.
Ouders kunnen de school steeds contacteren tijdens de kantooruren (van 8.00 tot 17.30 uur; op woensdag tot 15.30 uur) of per e-mail.

De school maakt gebruik van Smartschool voor het beheer van de leerlingendossiers, de puntenboeken en rapporten. Daarnaast is het een communicatieplatform voor leerlingen, ouders en leerkrachten met een kalender en een elektronische agenda. Leerlingen  vinden in de elektronische leeromgeving extra lesmateriaal, oefeningen en interessante links bij heel wat vakken.
Leerlingen, ouders en leerkrachten krijgen elk een persoonlijke login waarmee ze Smartschool kunnen raadplegen.

BEREIKBAARHEID
In de buurt van de school geldt betaald parkeren. Bovendien zijn de plaatsen beperkt. Op www.antwerpen.be/parkings vindt u alle informatie over betalend parkeren in Antwerpen. Beide schoolcampussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

HET SCHOOLLEVEN

KLEDING

De school verwacht, zowel op school als bij excursies, een verzorgde kleding, taal en houding. Er is geen uniform maar het dragen van uitdagende en opvallende kleding wordt niet toegestaan (zo zijn bijvoorbeeld sportkledij, gescheurde kledij en typische vakantiekledij niet gepast). De beoordeling hiervan berust bij de leerkrachten, het ondersteunend personeel en de directie. Het is handig om kledingstukken (bv. jas, trui, turn-of zwemzak) van een naam te voorzien. De lessen lichamelijke opvoeding bestaan uit gymnastiek en sportinitiatie, waaronder ook zwemmen op campus Kasteelpleinstraat. Voor de lessen lichamelijke opvoeding heb je nodig: een witte T-shirt, een zwarte of donkerblauwe, korte (tot boven de knie of juist onder de knie) sportbroek en sportschoenen (voor zowel binnen als buiten met schokdempende zolen). Voor het zwemmen: een zwemslip (geen bermuda) voor de jongens, een badpak voor de meisjes, een silicone badmuts en een zwembrilletje.

 

VERLOOP VAN EEN SCHOOLDAG

De receptie is open van 8.00 tot 17.00 uur. Hier zorgt men voor het onthaal en worden telefonische oproepen beantwoord. Je kan er ook terecht voor het aankopen of het bestellen van een aantal zaken.

Alle leerlingen blijven tijdens de middagpauze op school. Toestemming om de school te verlaten, wordt alleen gegeven aan leerlingen die in de nabijheid van de school wonen en thuis gaan eten. De middagpauze kunnen de leerlingen doorbrengen in de cafetaria, op de speelplaats of in de bibliotheek. Leerlingen van het 5de jaar blijven tijdens de middagpauze op school. Zij kunnen die doorbrengen in de cafetaria, op de speelplaats of in de bibliotheek. Leerlingen van het 6de jaar mogen de school verlaten tijdens de middagpauze mits toestemming van hun ouders.

Op school kunnen ze broodjes bestellen. In de cafetaria zijn water, soep en kleine, gezonde versnaperingen verkrijgbaar (fruit, yoghurt). Afrekenen gebeurt door middel van een drankkaart. Water is gratis beschikbaar.

BEGELEIDING

Leerlingen die een probleem hebben met de leerstof van een vak, kunnen in eerste instantie terecht bij de vakleraar voor extra uitleg of eventueel een remediëringsaanbod.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er een facultatieve avondstudie telkens van 15.45 uur tot 17.00 uur. Aan de leerlingen die in de avondstudie blijven wordt een kostenbijdrage gevraagd voor verlichting en verwarming.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan een handelingsplan afgesproken worden.

Daarnaast zijn er nog verschillende mensen die klaar staan om leerlingen te helpen bij allerlei andere problemen.

De leerlingen kunnen terecht bij de leerlingbegeleider voor studiebegeleiding (bv. leren leren) of wanneer zij persoonlijke of sociale problemen hebben.

Op de school is op regelmatige tijdstippen een medewerker aanwezig van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Leerlingen en ouders kunnen te allen tijde met vragen bij het CLB terecht.

De prefect zorgt voor de aanpak van disciplineproblemen, bemiddelt bij conflicten en ziet erop toe dat het schoolreglement wordt nageleefd.

De medewerkers van het leerlingenbureau zorgen voor:

  • het onthaal;
  • de pedagogische administratie: zij controleren de aanwezigheid van de leerlingen en helpen kleine problemen oplossen;
  • de dagelijkse organisatie: zij houden toezicht en zorgen mee voor het rustige verloop van een lesdag;
  • de dienstverlening: zij helpen zieke leerlingen, verzamelen gevonden voorwerpen, delen berichten mee in de klas en staan tijdens de schooldag klaar voor de leerlingen.

KLASDAGEN

Alle klassen van het 5de jaar gaan in de loop van oktober op klasdagen. De voornaamste bedoeling van deze studiereis is elkaar beter leren kennen. Tevens is het een unieke gelegenheid om een aantal vakinhouden en vakoverschrijdende te integreren.

De leerlingen van het vierde jaar Wetenschappen trekken naar Texel (Nederland) voor een vierdaags verblijf waarin sport en spel worden afgewisseld met wetenschappelijke bezigheden.

De overige klassen van het vierde jaar hebben per klas een dag om elkaar beter te leren kennen en een sportdag.

De leerlingen van het 6de jaar hebben in mei een studiereis naar een buitenlandse bestemming.

De klasdagen worden georganiseerd en begeleid door leerkrachten die de leerlingen kennen, in bijna alle gevallen is ook de klassenleraar doorlopend aanwezig. Voor bepaalde activiteiten doen wij ook een beroep op gespecialiseerde monitoren.

EXTRA

De leerlingen kunnen deelnemen aan sportactiviteiten vóór of na schooltijd: Olicsa (basketbalvereniging) en zwemclub. Wie wil kan aan allerlei buitenschoolse sportevenementen deelnemen in afspraak met de leraren L.O., zoals die uit het aanbod van Sport Na School (SNS).

De schoolbibliotheek is toegankelijk voor alle leerlingen. Deze bibliotheek bestaat uit twee delen:

  • een leeszaal met werken die je ter plaatse kunt raadplegen;
  • een uitleengedeelte.

De openingsuren van de bib worden in het begin van het schooljaar gemeld.