Derde graad

KEUZEMOGELIJKHEDEN IN DE DERDE GRAAD A.S.O.

In de derde graad A.S.O. bieden wij 9 studierichtingen aan die – met uitzondering van humane wetenschappen – elk bestaan uit twee componenten. Ze hebben niet de bedoeling de leerlingen nu al voor te bereiden op één welbepaalde studierichting in het hoger onderwijs. In principe blijven alle vormen van hoger onderwijs mogelijk.

De studierichtingen bevatten naast een aantal algemene vakken (esthetica, godsdienst, Nederlands,…) ook vakken die typisch zijn voor een component (bv. economie, Latijn, Grieks) of uitbreidingen van vakken die in meerdere studierichtingen voorkomen (bv. extra wiskunde, Frans, biologie,…).

In de studierichtingen Economie-Wiskunde, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde kunnen de leerlingen 6 of 8 lesuren wiskunde volgen per week. Wie 6 uren volgt, krijgt bijkomend 1 uur Duits en 1 uur project. Wie 8 uren volgt, krijgt bijkomend 1 uur project in het 6de jaar.

In de studierichting Grieks-Latijn kunnen de leerlingen 3 of 4 lesuren wiskunde volgen per week. Wie 3 uren volgt, krijgt bijkomend 1 uur Duits.

In het 5de jaar krijgen de leerlingen voor ‘project’ drie verschillende inhouden, elk gedurende één derde van het schooljaar. Het gaat om basisrecht, financiële geletterdheid en expressie Nederlands.

In het 6de jaar bevat ‘project’ o.m. een inleiding tot de scriptie, specifieke informatica wat betreft lay-out en studiekeuzebegeleiding ter voorbereiding van hoger onderwijs.

KEUZEMOGELIJKHEDEN IN DE DERDE GRAAD T.S.O.

In de derde graad T.S.O. bieden wij 3 studierichtingen aan. Ze bereiden de leerlingen voor op het beroepsleven en op verschillende vormen van hoger onderwijs. De leerlingen kunnen tevens het attest bedrijfsbeheer halen dat hen in staat stelt zelfstandig een onderneming op te richten. De studiekeuzebegeleiding als voorbereiding op hoger onderwijs wordt geïntegreerd in de vakken.

Naast een beperkt pakket algemeen vormende vakken (bv. esthetica, geschiedenis, godsdienst) ligt de klemtoon op specifieke vakken, eigen aan de studierichting.

De studierichting Handel biedt een brede commerciële opleiding. De nadruk ligt op het vak bedrijfseconomie (10 uur). Hier leren de leerlingen een handelsonderneming kennen in al haar facetten, bv. de kenmerken van een goed ondernemer en zijn relaties tot klanten, leveranciers, overheid, banken,…  Ook de belangrijke aspecten bij de oprichting van een onderneming (product, plaats, promotie) komen aan bod. Dit alles wordt zowel theoretisch als praktisch benaderd.

De leerlingen leren commerciële en administratieve verrichtingen afhandelen zoals aankoop en verkoop, voorraadadministratie,… Boekhouden is hier slechts een onderdeel van een ruimer economisch geheel.

Daarnaast zijn in het vak bedrijfseconomie ook nog aspecten van recht, zakelijke communicatie en toegepaste informatica verwerkt. De leerlingen leren er werken met het geïntegreerd kantoorpakket Office (tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet).

Tenslotte krijgen de leerlingen een stevig pakket talen (13 uur). De nadruk ligt hier op de toegepaste talenkennis (vaardigheden) in relatie tot de bedrijfseconomische wereld.

De studierichting Boekhouden-Informatica combineert de componenten boekhouden en informatica met een pakket talen (9 uur) dat de nadruk legt op de toegepaste talenkennis (vaardigheden).

Het vak bedrijfseconomie (7 uur) belicht de economische vorming zoals in de studierichting Handel, maar de klemtoon ligt veel meer op het effectief voeren van de dubbele boekhouding van een onderneming. De leerlingen leren eveneens werken met het geïntegreerd kantoorpakket Office. In het vak toegepaste informatica (5 uur) ligt de nadruk op het analyseren van informaticabehoeften in een moderne onderneming en op het zelf ontwikkelen (= programmeren) van bedrijfsgerichte informaticatoepassingen. Databanken bouwen en beheren, dynamische websites ontwikkelen en de recente informaticatoepassingen op de voet volgen zijn eveneens onderdelen van dit vak.

In de studierichting Secretariaat-Talen komen de talenliefhebbers met bijna de helft van het lesurenpakket ten volle aan hun trekken. De nadruk ligt op de toegepaste talenkennis (vaardigheden) uitgebreid met zakelijke communicatie in relatie tot het secretariaatswerk.

In het vak secretariaat (5 uur) leren de leerlingen op een vlotte wijze secretariaatswerk en onthaal te verrichten door gebruik te maken van de snel evoluerende burotica.

Toegepaste informatica komt hier op een geïntegreerde wijze aan bod met de klemtoon op het presenteren van gegevens en het professioneel gebruik van kantoortoepassingen.

Naast het algemene kantoorpakket worden de leerlingen ook vertrouwd gemaakt met elektronisch agendabeheer.

VAKLOKALEN

In de tweede en derde graad hebben de leerlingen geen ‘thuislokaal’ waar ze de meeste uren doorbrengen. Voor elk vak gaan de leerlingen naar een vaklokaal dat beschikt over een aangepaste infrastructuur. De leerlingen kunnen zo niet alleen op de meest aangepaste wijze les krijgen, zij zitten ook in een aangenaam kader dat onmiddellijk verband houdt met het vak.