Patrimonium

De langdurig voorbereide en noodzakelijke restauratiewerken aan onze schoolgevel in de Kasteelpleinstraat zijn van start gegaan.

De bevoegde minister kende hiervoor een restauratiepremie toe. Alle administratieve plichtsplegingen werden vervuld.

Ondanks deze financiële tegemoetkoming moet het college zelf ook nog instaan voor een aanzienlijk deel van de kosten.

Uw hulp kan daartoe bijdragen!

Voor giften van minimaal €40 krijgt u automatisch een attest voor belastingsvrijstelling toegestuurd, indien u het bedrag overmaakt op rekening BE64 7450 1924 3152 van het Forum voor Erfgoedverenigingen, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen met vermelding ‘project Sint-Lievenscollege’.