Tweede graad

KANTOOR EN VERKOOP

 In de 2de graad maak je kennis met administratie en retail (= verkoop). Klantgericht werken, goede communicatieve vaardigheden, basiskennis over de goederen- en documentenstroom en ICT-vaardigheden zijn belangrijke competenties voor zowel de administratief medewerker als de retailmedewerker. Daarom zijn in de tweede graad kantoor en verkoop de leerinhouden gelijk. Ze vormen de overgang naar de doorgedreven beroepsgeoriënteerde opleiding in de 3de graad.

Onder begeleiding leer je binnen een eenvoudige context de taken verkennen van een administratief medewerker en een retailmedewerker:

  • secretariaat: bezoekers onthalen, telefoneren, post verwerken, blind typen, documenten ingeven en bewerken, mails behandelen, …
  • boekhouden: omgaan met handelsdocumenten, de goederen- en documentenstroom in kaart brengen, dubbele boekhouding kennen en toepassen, commerciële en financiële documenten verwerken in een didactisch boekhoudpakket,…
  • goederenverwerking: de goederen- en documentenstroom toelichten, de hulpmiddelen om goederen op te slaan kunnen toelichten, goederen verkoopklaar maken voor presentatie in een didactische leerwinkel of een externe werkplek;
  • verkoop: klanten onthalen, infomeren en doorverwijzen, een verkoopgesprek observeren, eenvoudige inpaktechnieken hanteren.

Behalve deze leerinhouden zijn ook de juiste attitudes belangrijk. Zo zal in praktijklessen aandacht besteed worden aan een klantgerichte houding, werken in teamverband, zelfstandig en geconcentreerd werken, verantwoordelijkheid opnemen, zin voor orde en nauwkeurigheid en flexibiliteit.

Het taalgebruik krijgt heel wat aandacht in praktijksituaties. Zowel in het Nederlands, Frans als Engels komen luisteren, spreken, lezen en schrijven aan bod. Binnen deze algemene communicatieve vaardigheden krijgen zakelijke gesprekken en telefoongesprekken extra aandacht.

Ook tijdens de lessen Project Algemene Vorming (PAV) wordt veel aandacht besteed aan het Nederlands. In projecten wordt er gewerkt rond de actualiteit of worden hedendaagse onderwerpen uit de leefwereld van de leerling behandeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe verlopen de lessen in de 2de graad?

Uiteraard krijg je nog heel wat theorie te verwerken. Toch ligt de klemtoon meer en meer op praktijk. Al doende leer je. Daarom zijn de klasgroepen ook klein gehouden.

 

In het 4de jaar krijg je te maken met een nieuwe werkvorm: het werkplekleren. Je gaat in groep en onder begeleiding van de leerkracht “op de werkvloer” leren, namelijk in een bedrijf of winkel. Dit werkplekleren is een unieke kans om ervaring op te doen en het vormt ook een ideale stap naar een individuele stage in de 3de graad.