Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven in onze basisschool (kleuterschool en lagere school)

Infodag op zaterdag 07/03/2020 van 10.00 uur tot 17.00 uur (ingang school via Kasteelpleinstraat 31, 2000 Antwerpen)

Meer info in ons schoolreglement en via https://meldjeaan.antwerpen.be/