Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven in onze basisschool (kleuterschool en lagere school)

Aanmelden met voorrang (broer/zus of kind van personeel) via https://meldjeaan.antwerpen.be/ vanaf 10 januari van 9.30 uur tot en met 24 januari 2017 tot 17 uur.
Bij toelating moet u uw kind nog komen inschrijven op de school tussen 21 februari 2017 en 9 mei 2017. U maakt hiervoor eerst telefonisch een afspraak voor de inschrijving (03 201 48 80) en vraagt naar Hilde De Weerd. U brengt bij de inschrijving de identiteitskaart en de SIS-kaart van uw kind mee.
Indien u geen gebruik maakt van de voorrangsregel binnen de afgesproken tijd, dan vervalt uw recht op voorrang.

Aanmelden zonder voorrang via https://meldjeaan.antwerpen.be/  vanaf 14 februari van 9.30 uur tot en met 7 maart 2017 tot 17 uur.
Ten laatste op 30 maart 2017 ontvangt u een toelating of weigering per brief en/of e-mail van het lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs Antwerpen.
Bij toelating maakt u eerst telefonisch een afspraak voor de inschrijving (03 201 48 80) en vraagt naar Hilde De Weerd.

Infodag op zaterdag 04/02/2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur (ingang school via Kasteelpleinstraat 31, 2000 Antwerpen)

Meer info in ons schoolreglement en via https://meldjeaan.antwerpen.be/