Lessentabellen ASO

De nieuwe lessentabellen voor het derde jaar in het schooljaar 2021-2022 verschijnen hier binnenkort.

De gegeven voor het derde jaar hieronder zijn niet meer relevant.

1920