hoog contrast

naar inhoud

Rijen in onze lagere school.

Begeleide rijen ... om 15.25u (op woensdag 12.15u) voorzien we een aantal begeleide rijen.

Rijen zijn enkel voor leerlingen lager onderwijs !
De ouders worden uitdrukkelijk verzocht de rijen die de school verlaten, niet te hinderen. Ouders die hun kinderen afhalen, laten deze niet spelen op de speelplaats.
Alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar die niet afgehaald worden, gaan met de begeleide rijen buiten. Enkel leerlingen van het zesde leerjaar mogen na schooltijd - met schriftelijke toestemming van de ouders - alleen naar huis. Zij mogen geen jongere broer of zus begeleiden. Uiteraard verlaat niemand zonder toestemming onze school. Dit geldt voor de ganse schooldag, ook voor leerlingen die in de middag- of avondstudie blijven.
Bij het eindpunt van de rijen vragen wij uitdrukkelijk aan de leerlingen voorzichtig te zijn en de rechtstreekse weg naar huis te nemen, goed te letten op de verkeerslichten en op de veiligheid bij het overtsteken van de rijweg.

Rij afhalers ... staat op speelplaats E 
Steeds via de Begijnenvest 25. Na het openen van de poort, worden de ouders tot de speelplaats toegelaten voor het afhalen van hun kinderen. Gelieve te wachten langsheen de aanplantingen op de speelplaats, niet in de fietsengang, tenzij bij regenweer ! Oudere broers of zussen halen hun kleinere broer of zus op, NIET omgekeerd.
Rij Verbondstraat, Kronenburgstraat ... vertrekt op speelplaats T via Kasteelpleinstraat
Eindpunt: oversteek Tolstraat 40 en hoek Verbondstraat – Tolstraat 38. Leerlingen voor bus 22 worden overgezet aan de Kasteelpleinstraat, ze vervolgen alleen hun weg naar de bushalte aan de Kasteelpleinstraat nr. 52-54.
Rij Bervoetsstraat, Schermersstraat, M. De Gérardstraat, Mechels Plein, St.-Lutgardis Begijnenstraat ... vertrekt op speelplaats T via de Kapucinessenstraat
De leerlingen worden overgezet tot aan de Bervoetstraat 49, de Maarschalk Gérardstraat 31 en het Mechels Plein. Eindpunt is de tramhalte.
Rij Gerechtshof, Campus Amerikalei ... vertrekt op speelplaats T via Kasteelpleinstraat
Via de Kasteelpleinstraat tot bus/tramhalte 1, 12, 23 en 24 tot op de hoek Amerikalei/Anselmostraat, ook oversteek tot Justitiestraat 85. Deze rij splits zich ook richting onze campus op de Amerikalei.

Wij verwachten dat oudere leerlingen het voorbeeld geven op straat, op de tram of de bus: hierdoor kunnen zij jongere leerlingen aanzetten om zich goed te gedragen, zodat niemand gehinderd of geërgerd wordt.