hoog contrast

naar inhoud

Praktisch derde graad

16/17

PRAKTISCHE INFO

kasgevel.png

 

De eerste schooldag is op donderdag 1 september 2016.

De leerlingen van de 3de graad worden om 10.00 uur verwacht.

 

 

LEERBOEKEN

 

Voor elke studierichting bestaat er een gedetailleerde boekenlijst die o.a. online beschikbaar is voor leerlingen en ouders.

Naast de boeken die voorkomen op de boekenlijst moeten de schoolagenda en enkele cursussen aangeschaft worden via de school. De medewerkers van het leerlingenbureau regelen de aan- en verkoop (met onder andere een verkoop van tweedehandse boeken).

 

 

SCHOOLREKENING

 

De kosten van bepaalde activiteiten en diensten worden aangerekend aan de ouders (zie bijlage schoolreglement). Dat gebeurt met een schoolrekening op het einde van elk trimester. De ouders krijgen een gedetailleerd overzicht van de kosten en betalen per domiciliëring of overschrijving. De klasdagen moeten apart betaald worden en schoolboeken worden betaald bij afhaling.

 

 

EVALUATIE

 

Ouders en leerlingen krijgen op verscheidene manieren informatie over de studieresultaten:

- online (op elk moment via een inlog bij Schoolonline)

- rapport dagelijks werk: brengt 4 keer per jaar de waardecijfers samen;

- trimesterrapport: geeft een overzicht met cijfers voor permanente evaluatie of dagelijks werk en proefwerken. In dit laatste geval wordt er voor het eindresultaat voor 40% rekening gehouden met de resultaten van dagelijks werk en voor 60% met de resultaten van de proefwerken.

 

In de derde graad is er een semestersysteem. Dat houdt in dat er twee proefwerkenreeksen zijn: in december en in juni.

 

In het zesde jaar A.S.O. moeten de leerlingen een persoonlijk werk naar keuze maken: de scriptie. Die moeten ze ook mondeling verdedigen. In het zesde jaar T.S.O. werken de leerlingen aan hun Geïntegreerde Proef die ze ook mondeling moeten verdedigen.

 

INFO EN CONTACT
 
Aan het eind van elk trimester is er een oudercontact waar ouders niet alleen de klassenleraren en de vakleraren kunnen spreken, maar ook de leerlingbegeleider, de prefect, de directeur en de CLB-medewerker.
Ouders kunnen de school steeds contacteren tijdens de kantooruren (van 8.00 tot 17.30 uur; op woensdag tot 15.30 uur) of per e-mail.

SOLBLOK.png

De school maakt gebruik van Schoolonline voor het beheer van de leerlingendossiers, de puntenboeken en rapporten. Daarnaast is het een communicatieplatform voor leerlingen, ouders en leerkrachten met een kalender en een elektronische agenda. Leerlingen  vinden in de elektronische leeromgeving extra lesmateriaal, oefeningen en interessante links bij heel wat vakken.
Leerlingen, ouders en leerkrachten krijgen elk een persoonlijke login waarmee ze Schoolonline kunnen raadplegen.

 

 

BEREIKBAARHEID

 

In de buurt van de school geldt betaald parkeren. Bovendien zijn de plaatsen beperkt. Parkeren kan wel gratis en vlot op de Gedempte Zuiderdokken op 15 minuten wandelafstand van de school.

 

Beide schoolcampussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer:

Bus 22 (halte Kronenburgstraat)

Bus 1, 13, 290 en 500 (halte Kasteelplein)

Tram 12 en 24 (halte Kasteelplein)

Tram 4 (halte Tropisch Instituut en Mechelseplein)

Tram 7 (halte Mechelseplein)

Bus 180-181-182-183 (halte Tropisch Instituut)

 

 

 

HET SCHOOLLEVEN

 

KLEDING

 

We verwachten van de leerlingen een correct gedrag en een verzorgd taalgebruik.

 

- Er is geen schoolkleding voorgeschreven, maar het uiterlijk moet verzorgd zijn. Het dragen van uitdagende of opzichtige kledingstukken is niet toegestaan.

- Alle kledingstukken moeten van naam of initialen voorzien worden.

- De lessen lichamelijke opvoeding bestaan uit gymnastiek en sportinitiatie, waaronder in het 5de jaar ook zwemmen op campus Kasteelpleinstraat.

De leerlingen hebben er het volgende voor nodig: 

- een witte T-shirt, een zwarte of donkerblauwe sportbroek

 en sportschoenen (voor zowel binnen als buiten);

- een zwemslip (geen bermuda) voor de jongens;

- een badpak voor de meisjes;

- een badmuts;

- eventueel een zwembrilletje.

 

zwemmer.jpg

 

VERLOOP VAN EEN SCHOOLDAG

 

KAS2_verloopschooldag_0.png

Woensdagmiddag is een vrije middag. Sommige klassen hebben een extra lesuur; dat valt op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag.

 

receptiekas.jpg

 

 

De receptie is open van 8.00 tot 17.00 uur. Hier zorgt men voor het onthaal en worden telefonische oproepen beantwoord. Je kan er ook terecht voor het aankopen of het bestellen van een aantal zaken.

De ouders kiezen of hun kind tijdens de middagpauze (50’) in de school blijft of naar huis gaat. Leerlingen van het 6de jaar mogen buiten de school eten. Toestemming om de school te verlaten, wordt alleen gegeven aan leerlingen die in de nabijheid van de school wonen en thuis gaan eten. De middagpauze kunnen de leerlingen doorbrengen in de cafetaria, op de speelplaats, in een informaticalokaal of in de bibliotheek.

 

In de cafetaria lunchen de leerlingen. De meeste leerlingen brengen hun lunchpakket van thuis mee. Op school kunnen ze broodjes bestellen. In de cafetaria zijn soep, (spuit)water, thee en fruityoghurt verkrijgbaar. Afrekenen gebeurt door middel van een drankkaart. 

 

 

BEGELEIDING

 

Leerlingen die een probleem hebben met de leerstof van een vak, kunnen in eerste instantie terecht bij de vakleraar voor extra uitleg of eventueel een remediëringsaanbod.

 

 

Op maandag, dinsdag en donderdag is er een facultatieve avondstudie telkens van 15.45 uur tot 17.00 uur.

Aan de leerlingen die in de avondstudie blijven wordt een kostenbijdrage gevraagd voor verlichting en verwarming.

 

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan een individueel handelingsplan afgesproken worden.

 

Daarnaast zijn er nog verschillende mensen die klaar staan om leerlingen te helpen bij allerlei andere problemen.

 

De leerlingen kunnen terecht bij de leerlingbegeleider voor studiebegeleiding (bv. leren leren) of wanneer zij persoonlijke of sociale problemen hebben.

 

Op de school is op regelmatige tijdstippen een medewerker aanwezig van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Leerlingen en ouders kunnen te allen tijde met vragen bij het CLB terecht.

 

De prefect zorgt voor de aanpak van disciplineproblemen, bemiddelt bij conflicten en ziet erop toe dat het schoolreglement wordt nageleefd.

 

 

De medewerkers van het leerlingenbureau zorgen voor:

- het onthaal;

- de pedagogische administratie: zij controleren de aanwezigheid van de leerlingen en helpen kleine problemen oplossen;     

- de dagelijkse organisatie: zij houden toezicht en zorgen mee voor het rustige verloop van een lesdag;

-   de dienstverlening: zij helpen zieke leerlingen, verzamelen gevonden voorwerpen, delen berichten mee in de klas en staan tijdens de schooldag klaar voor de leerlingen.

 

STUDIEREIZEN

 

In de derde graad worden de klasdagen uit de eerste en de tweede graad vervangen door studiereizen. Toch blijven het gelegenheden om de klassfeer te bevorderen en te zorgen dat alle leerlingen – zeker de nieuwe! - elkaar beter leren kennen. Tevens is het een unieke gelegenheid om vakoverschrijdende eindtermen en sociale vaardigheden op een vlotte en aangename wijze te integreren.

 

Alle klassen van het vijfde jaar gaan in oktober vier dagen naar Parijs. Onder begeleiding van twee leerkrachten per klas wordt de lichtstad doorkruist. Onderweg worden inhoudelijke aspecten uit de lessen aardrijkskunde, esthetica, Frans, geschiedenis en godsdienst behandeld.

 

Voor het zesde jaar wordt er in het tweede semester een studiereis georganiseerd.

Bestemmingen (onder voorbehoud) zijn:

  • Etretat (Noord-Frankrijk), waar de A.S.O.-leerlingen uit de wetenschappelijke richtingen hun theoretische kennis uit de vakken biologie en aardrijkskunde kunnen toetsen aan de werkelijkheid;
  • Berlijn, waar de overige A.S.O.-leerlingen vooral geconfronteerd worden met inhouden uit Duits, esthetica, geschiedenis en godsdienst;
  • Londen, waar de T.S.O.-leerlingen kennis maken met inhouden uit de lessen Engels, esthetica en geschiedenis.

 

De studiereizen worden georganiseerd en begeleid door leerkrachten die de leerlingen kennen.

 

excursiewest.png

 

EXTRA

 

De leerlingen kunnen deelnemen aan sportactiviteiten vóór of na schooltijd: Olicsa (basketbalvereniging) en zwemclub.

Wie wil kan aan allerlei buitenschoolse sportevenementen deelnemen in afspraak met de leraren L.O., zoals die uit het aanbod van Sport Na School (SNS).

 

 

De schoolbibliotheek is toegankelijk voor alle leerlingen. Deze bibliotheek bestaat uit twee delen:

- een leeszaal met werken die je ter plaatse kunt raadplegen;

- een uitleengedeelte.

De openingsuren van de bib worden in het begin van het schooljaar gemeld.